Wybrane problemy edukacji, profilaktyki i opieki na tle porównawczym

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
330
Oprawa:
miękka
Wymiary:
168x240
ISBN:
978-83-7720-438-2
Rodzaj publikacji:
książka

  • 39,90 zł
  • Nakład wyczerpany

Przyczynę podjęcia współpracy i napisania tej publikacji stanowił problem braku wymiany doświadczeń, wspólnych badań i sprecyzowanej wiedzy w szczególności w zakresie profilaktyki. Artykuły zawarte w książce stanowią próbę ukazania różnorodnych metod i form odziaływań edukacyjnych, profilaktycznych i opiekuńczych stosowanych w Polsce i Czechach. Poruszana problematyka ukazuje problemy edukacji, profilaktyki i opieki na tle porównawczym w obszarze transgranicznym. Pozycja ta adresowana jest do wszystkich, którzy są zainteresowani kwestiami edukacyjnymi i profilaktycznymi, zarówno do teoretyków, jak i praktyków.

Niniejsza publikacja powstała w ramach współpracy pracowników naukowych z Polski i Czech w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.