Andrzej Zwoliński
79,00 zł
ks. Marek Starowieyski
46,00 zł
ks. Edward Staniek
47,00 zł
ks. Andrzej Muszala, ks. Marek Starowieyski, Tadeusz Ślipko (SJ)
39,90 zł
Stanisław Grodziski, Tomasz Kotliński, Dorota Malec, Adam Redzik, Andrzej Zoll
23,00 zł
ks. Bogusław Nadolski
19,00 zł
Janusz Lenczowski
29,00 zł
Michał Rożek
39,90 zł