Marta Zdanowska, Paweł Piotrowski
29,90 zł
ks. Marek Starowieyski
39,90 zł
Andrzej Zwoliński
89,00 zł
Michał Wojciechowski
69,00 zł
ks. Marek Starowieyski
46,00 zł
ks. Edward Staniek
47,00 zł
ks. Andrzej Muszala, ks. Marek Starowieyski, Tadeusz Ślipko (SJ)
39,90 zł
Stanisław Grodziski, Tomasz Kotliński, Dorota Malec, Adam Redzik, Andrzej Zoll
23,00 zł
ks. Bogusław Nadolski
19,00 zł