Świat wartości w krakowskiej prasie katolickiej – „Dzwon Niedzielny” (1925-1939)

The world of values in the Catholic press in Krakow – „Sunday Bell” (1925-1939)

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2022
Liczba stron:
480
Oprawa:
Miękka
Wymiary:
152x240
ISBN:
978-83-7720-712-3
Rodzaj publikacji:
książka

Data premiery:
2023-01-09
  • 180,00 zł
  • Nakład wyczerpany

Kraków był znaczącym miejscem na mapie prasowej II Rzeczypospolitej. Szczególny rozkwit przeżywała w nim prasa katolicka, której gorącym orędownikiem był arcybiskup krakowski – kardynał Adam Stefan Sapieha. Z jego inicjatywy powstało pismo diecezjalne „Dzwon Niedzielny. Ilustrowany tygodnik katolicki”. Tygodnik ten, wydawany w latach 1925-1939, był przedstawicielem prasy międzywojennej, który wniósł ożywienie duchowo-patriotyczne w archidiecezji krakowskiej oraz promował wartości chrześcijańskie, patriotyczne, społeczno-zawodowe, niejednokrotnie używając narracji typowej dla międzywojennej prasy nurtu narodowego. Niewątpliwie największe znaczenie w nadaniu katolickiemu pismu charakteru oświatowo-społecznego mieli jego redaktorzy naczelni – ks. Franciszek Mirek, ks. Ferdynand Machay i ks. Władysław Długosz. Niniejsza książka ma na celu przedstawienie historii i profilu krakowskiego tygodnika, ze szczególnym uwzględnieniem jego komunikacji wartości.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Publikacja poświęcona została ważnemu w okresie międzywojennym krakowskiemu tygodnikowi katolickiemu „Dzwon Niedzielny”, który jak dotąd nie doczekał się kompleksowego opracowania prasoznawczego, mimo iż obok częstochowskiej „Niedzieli” i katowickiego „Gościa Niedzielnego” stanowił ważny element międzywojennego rynku prasowego południowej Polski. Pracę tę uważam zatem za wypełnienie tej luki w polskich badaniach medioznawczych nad historią polskiej prasy, a tym samym za oryginalną i ważną.

Prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

 

Autorka wykonała wprost ogromną benedyktyńską pracę badawczą – przeanalizowała wszystkie, tj. 765 numerów tygodnika, jakie ukazały się do 1925 do 1939 roku, co oznaczało przeczytanie 12 tys. stron czasopisma (sic!). „W oparciu o najczęściej przedstawiane na łamach tygodnika pojęcia, zagadnienia i problemy” dzięki syntezie, przygotowanej na podstawie uzyskanych danych, sformułowała wykaz wartości i idei promowanych i prezentowanych przez redakcję „Dzwonu Niedzielnego”.

Ks. prof. ucz. dr hab. Józef Kloch

 

 

Wartość naukowa pracy jest miarą jej wpływu na rozwój dyscypliny naukowej w tym wypadku medioznawstwa (prasoznawstwa). Wydaje się, że w dużej mierze poszerza ona zakres badawczy prasoznawstwa o segment analiz dotyczących prasy katolickiej w zakresie studium przypadku pojedynczego czasopisma, jakim jest analiza i opis zawartości tygodnika „Dzwon Niedzielny” w zakresie propagowania wartości.

Prof. dr hab. Maciej Kawka