Tadeusz Ślipko (SJ)
75,00 zł
ks. Michał Heller
29,90 zł
Stanisław Ziemiański (SJ)
19,90 zł
abp Józef Życiński
39,90 zł