Wydawnictwo PETRUS informuje, że nie zawsze utożsamia się z poglądami, wyrażonymi w naszych publikacjach naukowych. Jednak, mając szacunek do badań naukowych różnych uczonych i metodologii ich prac badawczych jak i konstruowanych hipotez, Wydawnictwo PETRUS wydaje takie publikacje dla rozwoju nauki, prezentując myśli i wyniki badań współczesnych badaczy lub ich hipotezy, aby w ten sposób przyczynić się do dalszej dyskusji nad przedstawianą problematyką i wynikami czy hipotezami uczonych.