Leszek Łysień
47,00 zł
ks. Marek Starowieyski
33,00 zł
Przemysław B. Tomanek, Bożena Zinkiewicz - Tomanek
25,00 zł
ks Henryk Jagodziński
30,00 zł
Robert Paweł Kamin
29,00 zł
ks. Andrzej Zwoliński
39,90 zł
Wojciech Glac, Krzysztof Nawrocki, Ewelina Zdebska
0,01 zł
Magdalena Lubińska-Bogacka
39,00 zł