Celem Wydawnictwa jest dostarczanie literatury wartościowej, tzn. takiej, która ma coś do powiedzenia współczesnemu człowiekowi zarówno w sprawach życia, wiary jak i nauki. Dlatego w jego ofercie znajdują się książki o tematyce religijnej, filozoficznej, teologicznej, historycznej, psychologicznej i pedagogicznej z poradnikami różnego rodzaju, socjologicznej i w końcu gama książek dla młodzieży i dzieci.

Wydawnictwo PETRUS stara się wydawać publikacje z literatury, która próbuje jakoś pomóc współczesnemu człowiekowi w budowaniu wartościowego i udanego życia. W ofercie wydawnictwa znajdują się książki, które ukazują potęgę Miłości (będącej jedyną drogą do szczęścia) oraz takie, które pozwalają zaczerpnąć z mądrości wielu cenionych znawców ludzkiej duszy i wrażliwości. Wydawane przez PETRUSa pozycje chcą służyć także promowaniu RODZINY, jako najwyższej wartości w życiu człowieka. Wydawnictwo publikuje także te książki, które pomagają człowiekowi stawać się lepszym i szczęśliwszym oraz dostrzegać dookoła liczne ślady Dobra. Każda dobra książka jest też dziedzictwem kulturowym i narodowym i takie publikacje chcemy wydawać.

Dziękuję też Państwu za lekturę naszych książek. Bez Czytelników wydawnictwo nie ma szans istnienia. Rozwijamy się dzięki Wam, dlatego dziękuję. Dziękuję także tym, którzy na każdym etapie powstawania publikacji, w toku jej produkcji serdecznie do niej podchodzą, czyli autorom, partnerom handlowym i kontrahentom wydawnictwa, drukarni i wszystkim pracownikom często z imienia i nazwiska Państwu nie znanym i nie wymienianym w publikacjach. Bez ich ofiarnej pracy, cichej, dyskretnej i mozolnej - czasem mrówczej i bardzo pokornej - tych książek by nie było. Dziękuję.

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy, jestem przekonany, że propozycja wydawnicza Wydawnictwa PETRUS choć w części spełni Państwa oczekiwania. Jesteśmy też otwarci na Państwa sugestie, uwagi oraz propozycje. Każdą z nich z uwagą przeanalizujemy i za każdą z nich bardzo dziękujemy.
 
 dr Paweł Piotrowski
dyrektor naczelny

Wydawnictwo PETRUS informuje, że nie zawsze utożsamia się z poglądami, wyrażonymi w naszych publikacjach naukowych. Jednak, mając szacunek do badań naukowych różnych uczonych i metodologii ich prac badawczych jak i konstruowanych hipotez, Wydawnictwo PETRUS wydaje takie publikacje dla rozwoju nauki, prezentując myśli i wyniki badań współczesnych badaczy lub ich hipotezy, aby w ten sposób przyczynić się do dalszej dyskusji nad przedstawianą problematyką i wynikami czy hipotezami uczonych.

 
Kolegium Wydawnicze:
1. dr Paweł Piotrowski - Dyrektor Naczelny Wydawnictwa
3. Mirosław Krzyszkowski - Redaktor Naczelny
4. ks. prof. Tomasz Jelonek - Konsultor
5. prof. Andrzej Zwoliński - konsultor

6. Aleksy Maślonka (Alb.) - KonsultorFilm o Wydawnictwie PETRUS cz. I (9:14), cz. II (9:57), cz. III (10.00)