Cieľom vydavateľstva je poskytnúť hodnotnú literatúru t. j. takú, ktorá má čo povedať súčasnému človeku, a to v otázkach života, viery a aj vedy. Preto sa v ponuke vydavateľstva nachádzajú knihy zamerané na náboženstvo, filozofiu, teológiu, históriu, pedagogiku, psychológiu, ale aj knihy z oblasti sociológie a v neposlednom rade veľa kníh pre deti a mládež.
Vydavateľstvo PETRUS sa usiluje vydávať publikácie a literatúru, ktoré sa usilujú pomôcť súčasnému človeku vytvárať hodnotný a úspešný život. V ponuke vydavateľstva sa nachádzajú knihy, ktoré ukazujú, silu LÁSKY (čo je jediná cesta ku šťastiu), ale tiež také, ktoré umožňujú čerpať z múdrosti mnohých renomovaných odborníkov ľudskej duše a jej citlivosti. Knihy vydávané vydavateľstvom PETRUS chcú pomáhať a podporovať RODINU ako najvyššiu hodnotu v živote človeka. Vydavateľstvo vydáva tiež knihy, ktoré pomáhajú človeku stávať sa lepším a šťastlivejším, ako aj všímať si okolo seba všetko dobré.
Každá dobrá kniha je aj kultúrnym a národným dedičstvom, a teda chceme vydávať také publikácie. Aj Vám ďakujeme za čítanie našich kníh. Vydavateľstvo bez čitateľov nemá budúcnosť. Rozvíjame sa vďaka Vám, teda aj Vám patrí naša vďaka.
Ďakujem tiež všetkým tým, ktorí v každej fáze prípravy publikácie, v priebehu jej výroby sa vrelo podieľajú na jej tvorbe – autori, obchodní partneri, dodávatelia vydavateľstva, tlačiareň a všetci pracovníci, ktorých mená a priezviská nie sú často známe, nie sú uvedené v publikácii. Bez ich obetavej práce, tichej, diskrétnej  a namáhavej - a často i mravčej a aj oddanej – by tieto knihy neexistovali. Ďakujem.
Vážené dámy a páni, vážení čitatelia, som presvedčený, že návrh vydavateľstva PETRUS aspoň čiastočne spĺňa vaše očakávania. Uvítame aj na vaše námety, pripomienky a návrhy. Každý z nich dôkladne preskúmame – preanalyzujeme. Za každú z nich veľmi pekne ďakujeme.

Paweł Piotrowski PhD

Kolégia Vydavateľstva PETRUS:

Pawel Piotrowski (PhD). Riaditeľ
Miroslaw Krzyszkowski (Vedúci Redaktor)
Ks. Tomasz Jelonek (PhD). A profesor teológie
Przetaczek Magdalena (Sekretárka).


tłumaczenie tekstu: 
prof. Erich Petlák