Leon Zdzisław Pokorski (OFM)
39,00 zł
ks. Leszek Łysień, ks. Piotr Kroczek
59,00 zł
Michał Wojciechowski
69,00 zł
Piotr Stanikowski
30,00 zł
Agnieszka Ścibior, Michał Balogh, Krzysztof Popek, Kamil Szadkowski
30,00 zł
Bożena Muchacka, Iveta Kovalčíková
29,90 zł
Magdalena Grochowalska, Bożena Muchacka, Jolanta Sajdera, Lucyna Smółka, Aneta Wojnarowska
39,90 zł
Andrzej Zwoliński
29,00 zł
ks. Tomasz Jelonek
29,90 zł
ks Stefan Misiniec
59,90 zł