Tworzenie kultury refleksyjnego dialogu zawodowego nauczycieli

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
130
Oprawa:
miękka
Wymiary:
130x190
ISBN:
978-83-7720-726-0
Rodzaj publikacji:
książka

Data premiery:
2023-08-31

Można założyć, że każdy nauczyciel wie, jak ważny jest dla niego rozwój zawodowy. Wśród podstawowych powodów, dla których podejmują różnorodne działania w tym celu, są wymagania ze strony państwa, dyrektora, społeczeństwa oraz osobista potrzeba samorozwoju. Nie mniej ważna jest konieczność zdobywania nowych zaświadczeń wymaganych w sytuacjach ubiegania się o awans zawodowy. Ważna jest więc wiedza nauczycieli odnośnie ważności i potrzeb w zakresie rodzajów i form własnego rozwoju zawodowego. Współpraca w organizacjach uczących się pozwala rozwijać umiejętności identyfikowania, oceniania i doceniania swoich możliwości, praw i potrzeb, umiejętności współpracy i działań synergicznych pozwalających rozwiązywać różnorodne problemy. Prowadzi to do refleksyjnej postawy, do autonomiczności i umiejętności radzenia sobie w życiu i postrzegania swojej pracy przez nauczyciela jako organizatora działań, które mają sens dla własnego rozwoju i dla rozwoju ucznia. Partycypacja nauczycieli i poczucie własnej skuteczności można też uznać jako ważne źródło wewnętrznej motywacji nauczycieli.   Dla polskiej koncepcji profesjonalnego rozwoju nauczycieli warto zarekomendować doświadczenia japońskiego i singapurskiego systemu uwzględniającego czynnik społeczny jako wyznacznik organizacji uczącej się. Organizacji, która skutecznie kształtuje świadomość własnych obowiązków nauczycieli wobec wspólnoty, rozwija sprawność sieci komunikacyjnej oraz sprzyja równoważeniu budowania tożsamości osobistej i tożsamości społecznej. Wartości te są kształtowane poprzez wspierające i dzielone przywództwo; kreatywność zbiorową; wspólne wartości i wizję, wspólne praktyki osobiste oraz sprzyjające warunki dla utrzymania społeczności uczącej się.     

Założeniem szkoły jako instytucji wspierającej działania w PLC powinno być tworzenie właściwej kultury organizacyjnej, zapewniającej atmosferę zaufania, otwartości i szczerości oraz sprzyjania relacjom między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Stworzenie dobrej kultury organizacyjnej będzie przekładać się na poczucie bezpieczeństwa, motywację, zaangażowanie, na wzrost indywidualnej efektywności i poczucie satysfakcji.

Mam nadzieję, że przybliżenie idei Professional Learning Communities pozwoli zwłaszcza dyrektorom szkół i nauczycielom szeroko i kompleksowo spojrzeć na potrzebę tworzenia kultury współpracy w celu tworzenie nowych wartości oraz ciągłego, stopniowego ulepszania procesu kształcenia ukierunkowanego na efekty rozwojowe uczniów.

Od Autorki

 Zobacz również:
Bożena Muchacka, Iveta Kovalčíková
29,90 zł
Magdalena Grochowalska, Bożena Muchacka, Jolanta Sajdera, Lucyna Smółka, Aneta Wojnarowska
39,90 zł
Agnieszka Muchacka - Cymerman, Katarzyna Tomaszek
29,00 zł
Iwona Czaja-Chudyba, Bożena Muchacka
29,00 zł