Marta Woźniak

Marta Woźniak - Doktor nauk o komunikacji społecznej i mediach; magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej; wykładowca w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; specjalista ds. komunikacji społecznej parafii Mariackiej w Krakowie; współautorka książki "Ewangelicznie demokratyczna Polska. Śladami publicystyki ks. Ferdynanda Machaya"; autorka artykułów naukowych z zakresu historii mediów.