Jarosław Czepczarz

Jarosław Czepczarz (dr) – adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, Oddziałowy Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Członek Komisji Nauki Kształcenia i Rozwoju Zawodowego przy NRPiP w Warszawie. Członek Zespołu ds. ewaluacji programów kształcenia przy CKPPiP w Warszawie. Członek Komisji do spraw jakości i rozwoju zawodowego OIPiP w Opolu. V- ce Przewodniczący ORPiP w Opolu Członek Rady Recenzentów kwartalnika Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Uniwersytet Wrocławski. Członek Wojewódzkiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Opolu na kadencję 2018 – 2023. Autor i redaktor kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych krajowych i zagranicznych głównie z zakresu edukacji zdrowotnej, niepełnosprawności oraz gerontologii. Od wielu lat związany również z problematyką edukacji i szkolnictwa.
Jarosław Czepczarz, Marie Mackowa, Sławomir Śliwa
39,90 zł