Wprowadzenie do narratologii porównawczej

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
182
Oprawa:
miękka
Wymiary:
145x200
ISBN:
978-83-7720-491-7
Rodzaj publikacji:
książka


tłum. Agnieszka Ścibior

 

Książka systematyzuje i pogłębia język naukowy narratologii jako interdyscyplinarnej dziedziny poznania humanistycznego. Podstawowy aparat pojęć narratologicznych (narrator, bohater, narracja itd.) został rozszerzony przede wszystkim o kategorie mające rodowód retoryczny (etos, entymem, modalność itd.). Przy czym autor nie ogranicza się jedynie do uporządkowania kluczowych rozróżnień terminologicznych, lecz rzeczowo, z dbałością o szczegóły ilustruje omawiane zjawiska starannie dobranym materiałem egzemplifikacyjnym zaczerpniętym z klasyki literatury rosyjskiej (w znakomitej większości opowiadań Antona Czechowa), nadając tym samym publikacji walor użyteczności praktycznej. Cechą charakterystyczną i wyróżniającą narratologię Tiupy na tle współczesnych koncepcji jest właśnie ,,przefiltrowanie” jej przez antyczną retorykę i poetykę.

            Publikacja, jak informuje tytuł, jest wprowadzeniem do narratologii, a zatem, z natury rzeczy, musi obejmować różne problemy tej dziedziny i w sposób syntetyczny prezentować poszczególne, specjalistyczne zagadnienia. Ukazanie w jednym, zwartym tomie niezwykle skomplikowanej i stosunkowo słabo jeszcze rozpoznanej w zakresie nauki o literaturze materii, wymusza konieczność wyeksponowania zagadnień, wyznaczających kolejne etapy na drodze do narratologii porównawczej.

            Wprowadzenie nie jest podręcznikiem narratologii ani kompendium w jego klasycznym rozumieniu – wszak autor przedstawia własną koncepcję badania narracji – lecz właśnie – jak wskazuje tytuł – zwięzłym do niej wprowadzeniem o charakterze przewodnika, zmierzającym z jednej strony do wypracowania pojęciowego instrumentarium dla tej dziedziny badań literatury i kultury i z drugiej – służącym do pogłębionej analizy i interpretacji tekstów literackich oraz prowadzenia dalszych samodzielnych studiów narratologicznych.

Książka ta przeznaczona jest nie tylko dla rusycystów, lecz również studentów polonistyki i neofilologii, doktorantów nauk humanistycznych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz wszystkich, którzy pragną zaznajomić się z podejściem narratologicznym jako aktualną tendencją współczesnej nauki.