Agnieszka Ścibior

Agnieszka Ścibior − absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, obecnie doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UJ. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół teorii i praktyki przekładu tekstu naukowego (głównie rosyjskiego literaturoznawcy, narratologa prof. Walerija Igoriewicza Tiupy) oraz prozy rosyjskiej XXI wieku.
Autorka artykułów z zakresu literaturoznawstwa i przekładoznawstwa.
Wybrane przekłady: M. Lipowiecki, Modernizm i awangarda: pokrewieństwa i różnice, "Teksty Drugie" 2018, nr 5, s. 195–211; W.I. Tiupa, Własności gatunkowe strategii narracyjnych, "Teksty Drugie" 2019, nr 2, s. 137–148; N.L. Lejderman, Zasady estetyczne ekspresjonizmu i jego losy w literaturze rosyjskiej, "Er(r)go", nr 39 (2/2019), s. 203−214; W.I. Tiupa, Szkic o współczesnej narratologii, ,"Przestrzenie Teorii" 2020, nr 33, s. 419−454. W.I. Tiupa,
Wprowadzenie do narratologii porównawczej, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2021, s. 182
Agnieszka Ścibior, Michał Balogh, Krzysztof Popek, Kamil Szadkowski
30,00 zł