Realizacja Konwencji o prawach dziecka w prawie wewnętrznym i międzynarodowym. Ujęcie interdyscyplinarne w 30-lecie obowiązywania.

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
326
Oprawa:
miękka
Wymiary:
152x240
ISBN:
978-83-7720-495-5
Rodzaj publikacji:
książka


Monografia zbiorowa stanowi zwieńczenie projektu badawczego, realizowanego przez Centrum Badań Prawnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nad Dzieckiem i Rodziną.

 

Praca ma charakter interdyscyplinarny, stąd odnajdujemy w niej teksty o orientacji prawniczej, socjologicznej, psychologicznej oraz pedagogicznej. Poszczególne rozdziały w języku polskim i angielskim stanowią zwięzłe analizy wybranych gwarancji ujętych w Konwencji o prawach dziecka, uchwalonej w 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

 

Główny nurt rozważań koncentruje się na recepcji konwencyjnych norm do prawa krajowego i międzynarodowego. Na ich gruncie poruszony zostaje aspekt ochrony dziecka od samego poczęcia, jego podmiotowości, opieki (w tym także zastępczej), zapewnienia pomocy, integracji, edukacji, szeroko pojętego rozwoju oraz ochrony przed wyzyskiem.

 

Wielu autorów zwraca uwagę na trudną sytuację dzieci z niepełnosprawnościami i niedostosowanych społecznie, którym winno zapewniać się szczególną ochronę, pomoc i wsparcie. W monografii podjęto także ważny dyskurs dotyczący ochrony rodziny, harmonizujący z dobrem dziecka.

 

Recenzja