Elżbieta Maj

Elżbieta A. Maj — dr nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dyrektor Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną UP, członek Rady Szkoły Doktorskiej UP.

Zainteresowania naukowe: prawo i postępowanie administracyjne, prawo socjalne, prawa człowieka, historia prawa i administracji, historia Galicji doby autonomicznej. Jest autorką książek: Postępowanie administracyjne a postępowanie podatkowe. Studium porównawcze (2012), Omne datum optimum. Złota bulla zakonu templariuszy 1139 (2017), Ochrona praw człowieka niepełnosprawnego przed wykluczeniem społecznym w ujęciu historycznoprawnym i współczesnym (2017) oraz redaktorem monografii: System pomocy społecznej w Polsce. Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe (2015), Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Polsce i Republice Czeskiej (2016).

W dorobku posiada blisko 50 artykułów o tematyce związanej prawem administracyjnym, prawem socjalnym, prawami człowieka (głównie osób niepełnosprawnych, osób starszych i dzieci), prawem prasowym, prawną ochroną w Galicji