Beata Pawlica

Beata Pawlica, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe Gender Studies oraz Studia Podyplomowe Negocjacje i mediacje. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół socjologii edukacji, socjologii późnej dorosłości, socjologii i antropologii ciała i płci oraz socjologii problemów społecznych. W swoich badaniach empirycznych i publikacjach naukowych stara się poruszać tematykę równościową. Jest autorem wielu opracowań i artykułów z tego zakresu.