Eugeniusz Romer

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
240
Wymiary:
130x190
ISBN:
978-83-7720-240-1
Rodzaj publikacji:
książka


Eugeniusz Romer (1871 - 1954) – najwybitniejszy polski geograf, kartograf i geopolityk. Twórca nowoczesnej kartografii polskiej i współzałożyciel Książnicy - Atlas. Profesor Uniwersytetu we Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiej Akademii Nauk oraz towarzystw naukowych w kraju i na świecie. Wiceprezydent Międzynarodowej Unii Geograficznej.

***************

Człowiek obdarowany łaską wiary ma świadomość, że powinien z nią współpracować. Tak rozumiał to znany przyrodnik i kartograf Eugeniusz Ro­mer. Po dłuższym oddaleniu od Boga doświadczył on łaski wewnętrznej przemiany. Odnowił z Nim przyjaźń, a po­tem napisał Pamiętniki, które są świadectwem procesu, jaki dokonał się w jego duszy. Uczony był świadom tego, że wszystko, co przeżył, jest łaską dobrego Boga. Najpierw Bóg dawał mu sygnały swej obecności, a potem stanął wprost przed nim z darem krzyża. Przyjęcie tego daru było dla profesora Romera doświadczeniem wiary, doświadcze­niem egzystencjalnym i trwałym. Od tego czasu uprawianie nauki przyrodniczej nabrało dla niego nowego wymiaru. Stało się ono bardziej celowe. Za to duchowe doświadczenie Romer pozostał wdzięczny Bogu do końca swego życia.

Kard. prof. Marian Jaworski


Omówienie (ks. dr Stefan Misiniec)

Zobacz również:
Jan Galarowicz
39,00 zł
ks. Krzysztof Maj
49,90 zł
ks. Marek Starowieyski
19,00 zł
ks Stefan Misiniec
29,90 zł
Jarosław Iwaszkiewicz
19,00 zł