Creative teacher's handbook. Basics of the psychology of creativity, exercises

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
178
Oprawa:
miękka
Wymiary:
130x190
ISBN:
978-83-7720-765-9
Rodzaj publikacji:
książka

Data premiery:
2023-11-30

 

 

 

The book is a popular lecture on basic issues in the of the psychology of creativity and the didactics of creativity. This is because it contains a prophetic description of almost all the important issues for these disciplines, arranged in a three-part whole - from the definitions of creativity and theoretical foundations (Parts 1 and 2), to exercises stimulating the development of creative abilities (parts 3 and 4). The authors present in a clear manner the most important issues of the psychology of creativity: creative processes, the properties of a creative product of creativity, characteristics of creative personality and external conditions of developing creativity/creativity. (...) What is most valuable and interesting is the description of the author's conception of the goals of education for creativity (Chapter III), contrasting with well-known taxonomies of didactics, such as B. Bloom's. A significant part of the book is a kind of manual of techniques for developing specific creative abilities and skills (part 2-4), which is an application of theory to educational practice.

 

 

 

„Książka (…) jest popularnym wykładem podstawowych zagadnień z zakresu psychologii twórczości oraz dydaktyki twórczości. Zawiera bowiem propedeutyczny opis niemal wszystkich ważnych dla tych dyscyplin zagadnień, ułożonych w trzyczęściową całość – od definicji twórczości i teoretycznych podstaw (część 1i 2), po ćwiczenia stymulujące rozwój zdolności twórczych (część 3 i 4). Autorzy (…) przedstawiają w klarowny sposób najważniejsze zagadnienia psychologii twórczości: procesy twórcze, właściwości wytworu twórczego, cechy osobowości twórczej i uwarunkowania zewnętrzne rozwijania twórczości/kreatywności. (…) Co najbardziej cenne i interesujące, to opis autorskiej koncepcji celów edukacji do twórczości (rozdz. III), kontrastujący ze znanymi taksonomiami dydaktyki, np. B. Blooma.
Znaczna część książki to swoisty podręcznik technik rozwijających określone zdolności i umiejętności twórcze (część 2-4), będąca aplikacją teorii do praktyki edukacyjnej.”

prof. dr Krzysztof J. Szmidt

z recenzji

 

**********************************************************

 

Krzysztof Piotrowski - a psychologist at the Jagiellonian University Teacher Training Centre. He teaches psychology in preparatory courses for teaching professions at the Music Academy. His research focuses on attention and working memory. He is also interested in the psychology and education of creativity. He consistently collaborates with the Center of Creative Education "Kangur" in Krakow. Krzysztof T. Piotrowski is the author of publications on memory, attention, implicit learning, and creative skills. He has also developed several original techniques to support creative thinking. He has been conducting workshops on creative thinking and problem-solving for over twenty five years.


Witold Ligęza (PhD) is an employee of the UKEN Institute of Psychology in Cracow. In his research and psychological practice, he deals with developmental psychology and psychology of creativity. He is a co-founder of the Center for Creative Education "Kangaroo" in Cracow, Kangaroo Kindergartens and Kangaroo School, and co-author of the educational series "Thinkilines".Zobacz również: