Witold Ligęza

Witold Ligęza (dr) jest pracownikiem Instytutu Psychologii UKEN w Krakowie. W badaniach i w praktyce psychologicznej zajmuje się psychologią rozwojową i psychologią twórczości. Jest współzałożycielem Ośrodka Twórczej Edukacji "Kangur" w Krakowie, Kangurowych Przedszkoli i Kangurowej Szkoły, współautorem serii edukacyjnej "Myślanki".