Katarzyna Drąg

Katarzyna Drąg - Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kierownik sekcji Historii Mediów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS). Członek Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności. Wieloletnia sekretarz i vice-przewodnicząca Konferencji Etyki Mediów oraz międzynarodowej konferencji Media for Man. Stypendystka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych, magister filologii polskiej, magister kulturoznawstwa międzynarodowego. Jej zainteresowania naukowe obejmują studia nad dziennikarstwem, historię mediów, historię dziennikarstwa, a zwłaszcza proces profesjonalizacji dziennikarstwa w XIX wieku i w II RP, a także teorię komunikacji, komunikację interpersonalną, międzykulturową oraz kompetencje komunikacyjne i sztukę autoprezentacji.