Lwowskie korzenie polskiego dziennikarstwa

Studia nad profesjonalizacją zawodu na przełomie wieków (1848-1914)

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
624
Oprawa:
miękka
Wymiary:
152x240
ISBN:
978-83-7720-655-3
Rodzaj publikacji:
książka

  • 89,00 zł
  • Nakład wyczerpany

Monografia Lwowskie korzenie polskiego dziennikarstwa. Studia nad profesjonalizacją zawodu na przełomie wieków (1848-1914) zawiera treści o charakterze kontekstowym, dokumentacyjnym i systematyczno - problemowym do zasadniczego problemu badawczego pracy, jakim jest ukazanie i udokumentowanie lwowskich źródeł kształtowania się na ziemiach polskich i w Polsce nowoczesnego dziennikarstwa. Problem ten został ukazany przez pryzmat kształtowania się profesji dziennikarskiej i jej jakościowej profesjonalizacji. Analizy zawarte w rozprawie koncentrują się na analitycznym odkrywaniu i syntezującym przedstawianiu praktycznego dorobku i teoretycznego dziedzictwa lwowskiego środowiska dziennikarzy, wydawców, polityków, literatów itp. ludzi mających znaczący wpływ na rozwój prasy galicyjsko - lwowskiej i ewolucyjne kształtowanie się profesji dziennikarskiej. Badania historii dziennikarstwa pozwalają na ukazanie procesu kształtowania się kultury dziennikarskiej. Można je potraktować jako swoiste lustro, w którym odbijają się problemy etosu dziennikarskiego. Spojrzenie historyczne pozwoliło na wieloaspektowe studium nad dziennikarstwem, w którym łatwiej jest badać współczesne dylematy dziennikarstwa.

 

Monografia, już od pierwszej, wstępnej lektury, wywołuje bardzo dobre wrażenie dzięki spójnej strukturze, dojrzale zarysowanym i zrealizowanym celom badawczym, swobodzie pióra Autorki i przemyślanej metodologii umożliwiającej meandrowanie pomiędzy narracją historyczną (niezbędną kontekstową) i warstwą metanaukową (teorie i uzasadnienie studiów
nad dziennikarstwem w paradygmacie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach).
Książka stanowi owoc dociekliwych, długotrwałych, rzetelnych kwerend źródłowych i badań dr Katarzyny Drąg, która erudycyjnie i z przekonaniem przedstawiła panoramę dziejów polskiego dziennikarstwa we Lwowie w trudnym okresie drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku (…).

Monografia imponuje rozległością problematyki ujętej w rygor naukowego dyskursu na jakże ważny i współczesny temat kryteriów i standardów profesji dziennikarskiej. (…) Dr Katarzyna Drąg z powodzeniem zrealizowała zakładane cele badawcze. Dzięki sumiennej pracy poprzedzonej rozległą kwerendą źródłową uzyskała pełne obrazy procesów kształtowania i profesjonalizacji zawodu dziennikarza. Na wszystkich poziomach oceny pracy: dokumentacyjnym, metodologicznym, językowym, merytorycznym, poznawczym,monografia zasługuje na najwyższą notę. (…) Monografia stanowi kompletny i bardzo dobry efekt trudnego projektu naukowego łączącego kilka perspektyw medioznawczych z pasją badawczą Autorki.
(z recenzji prof. dr hab. Iwony Hofman)

 

Monografia autorstwa Katarzyny Drąg wypełnia lukę jaka zaistniała w tematyce dotyczącej znakomitego ośrodka intelektualnego i kulturowego I i II Rzeczpospolitej we Lwowie (…). Autorka dokonała przeglądu imponującej ilości monografii, opracować i dokumentów, dzięki czemu książka zyskała na znaczeniu jako tekst o charakterze syntetycznym (…). Aktualność, fachowość oraz wielorakie walory monografii nie budzą żadnej wątpliwości. Warta podkreślenia jest również wartość poznawcza i analityczna publikacji, zrealizowanej w sposób przyciągający uwagę czytelnika.
(z recenzji dr. hab. Mirosława Lakomego, prof. AIK)