Ireneusz Świtała

Ireneusz Marian Świtała,  prof. UP. dr hab., dr h.c., kierownik Katedry Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autor wielu książek i artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, cytowany w pismach krajowych i zagranicznych, recenzent licznych publikacji. Brał czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek Komisji Filozofii i Socjologii PAN oddział w Katowicach; Członek Włoskiego Towarzystwa Filozoficznego; Członek Fundacji Luigi Stefaniniego w Treviso – Włochy. W swojej pracy naukowej szczególnie interesuje się historią filozofii, pracą socjalną, pedagogiką, etyką, filozofią włoską.
Kolegium Redakcyjne, Dominika Sozańska, Ireneusz Świtała
25,00 zł
Marek Banach, Krzysztof Chaczko, Józefa Matejek, Ireneusz Świtała, Ewelina Zdebska
25,00 zł
Katarzyna Stanek, Ireneusz Świtała
25,00 zł
Kolegium Redakcyjne, Dominika Sozańska, Ireneusz Świtała
25,00 zł
praca zbiorowa pod red., Ireneusz Świtała
39,90 zł