W kręgu XX-wiecznej filozofii włoskiej

Wybrane nurty, zagadnienia i postacie

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
252
Oprawa:
Twarda
Wymiary:
130x190
ISBN:
978-83-7720-270-8
Rodzaj publikacji:
książka


Zgodnie z tytułem prezentowanej publikacji, przedmiotem naszej uwagi stał się dorobek XX-wiecznych włoskich myślicieli. W kręgu zainteresowania znalazły się m.in. pisma Antonia Labrioli – stosunkowo mniej znanego w Europie myśliciela, którego publikacje miały jednakże istotne znaczenie w życiu intelektualnym we Włoszech, także dokonania Antonia Gramsciego – postaci niezwykle znaczącej nie tylko dla filozofii, ale też włoskiej i europejskiej praktyki życia politycznego. Kolejne rozdziały przybliżają sylwetki i prace Benedetta Crocego, Gianniego Vattima oraz Umberta Eco – myślicieli kształtujących oblicze współczesnej filozofii włoskiej, nadto zaś – co warto podkreślić – filozofii na naszym kontynencie.
 

więcej o książce:
Zgodnie z tytułem prezentowanej publikacji, przedmiotem naszej uwagi stał się dorobek XX-wiecznych włoskich myślicieli. W kręgu zainteresowania znalazły się m.in. pisma Antonia Labrioli – stosunkowo mniej znanego w Europie myśliciela, którego publikacje miały jednakże istotne znaczenie w życiu intelektualnym we Włoszech, także dokonania Antonia Gramsciego – postaci niezwykle znaczącej nie tylko dla filozofii, ale też włoskiej i europejskiej (zwłaszcza francuskiej) praktyki życia politycznego. Kolejne rozdziały przybliżają sylwetki i prace Benedetta Crocego, Gianniego Vattima oraz Umberta Eco – myślicieli kształtujących oblicze współczesnej filozofii włoskiej, nadto zaś – co warto podkreślić – filozofii na naszym kontynencie. Dobór prezentowanych postaci myślicieli i ich intelektualnego dorobku podyktowany był – po pierwsze – znaczeniem w rozwoju europejskiej myśli filozoficznej, również pozycją w obrębie włoskiej kultury, po drugie zaś – reprezentatywnością określonych nurtów intelektualnych. Trzecim kryterium doboru stała się dostępność tłumaczeń poszczególnych dzieł na język polski, pozwalająca na samodzielne pogłębienie zaprezentowanej problematyki. Z tego między innymi względu pominięto dorobek Gianniego Gentilego czy Nicoli Abbagnano, myślicieli również reprezentatywnych i znaczących dla włoskiej filozofii XX wieku, niechętnie jednakże tłumaczonych na język polski i przez to trudno dostępnych dla bezpośredniej lektury. Kolejne kryterium wyznaczała chronologia – zamysł przypomnienia postaci, których twórczość można uznać za charakterystyczną dla XX-wiecznego dorobku intelektualnego włoskiej filozofii. Należy podkreślić, iż istnieje potrzeba takich opracowań, ponieważ studiów tego typu jest nie wiele na rynku polskim. Istniejące już pozycje książkowe zostały wydane wiele lat temu.