Homo et Societas. Wokół Pracy Socjalnej (nr 8)

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
180
Oprawa:
miękka
Wymiary:
168x240
ISBN:
ISSN 2543-6104
Rodzaj publikacji:
książka

  • 39,90 zł
  • Nakład wyczerpany

Oddajemy do rąk czytelników siódmy już numer naszego czasopisma "Homo et Societas. Wokół pracy socjalnej". Ukazuje się on w czasie trwającej od ponad 3 lat pandemii koronawirusa, która w istotny sposób wpłynęła nie tylko na życie społeczne i gospodarcze na całym świecie, pochłonęła wiele ofiar, ale też spowodowała konieczność wypracowania zupełnie nowych standardów funkcjonowania wielu obszarów funkcjonowania państwa i całej administracji publicznej. Jednym z obszarów, w których szczególnie możemy zaobserwować tego typu przemiany są podmioty polityki społecznej, w tym zwłaszcza jednostki pomocy społecznej. Fakt ten nie mógł pozostać niezauważony również na łamach naszego czasopisma.

Tematyka czasopisma przyjmuje charakter wielopoziomowego i wieloaspektowego spojrzenia na przestrzenie pracy socjalnej aplikowanej w różnych obszarach życia społecznego.

Czasopismo "Homo et Societas" od samego początku ugruntowuje swoją pozycję naukową, o czym świadczy uwzględnienie go w ostatnim czasie w wielu prestiżowych bazach czasopism naukowych: Index Copernicus, Erich Plus, CEJSH, CEEOL, czy też jego obecność w wykazie czasopism naukowych, prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (120 pkt). Zamierzeniem redakcji jest stały rozwój czasopisma. Ze względu na szeroki profil czasopisma i jego interdyscyplinarny charakter zapraszamy do współpracy i publikowania na jego łamach przedstawicieli wielu nauk społecznych, m. in. socjologów, pedagogów, czy też politologów. Liczymy, że nasze czasopismo będzie nie tylko miejscem naukowej debaty na temat najaktualniejszych problemów i wyzwań dotyczących funkcjonowania systemu polityki społecznej w Polsce, systemu pomocy społecznej, czy też pracy socjalnej, ale też będzie miało istotny wymiar praktyczny jako pismo skierowane także dla pracowników socjalnych i innych osób zawodowo zaangażowanych w funkcjonowanie różnych podmiotów i instytucji pomocy społecznej.Zobacz również: