Metody interpretacji Nowego Testamentu

Wprowadzenie

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
292
Wymiary:
168x240
ISBN:
978-83-7720-047-6
Rodzaj publikacji:
książka

  • 49,90 zł
  • Nakład wyczerpany

Książka zapoznaje Czytelnika z etapami metody historyczno-krytycznej oraz wprowadza w analizę narracyjną tekstów Biblii. Jest przewodnikiem wskazującym jak należy odczytywać i interpretować teksty Nowego Testamentu. W części pierwszej przedstawiona została krótko historia kolejnych etapów metody historyczno - krytycznej oraz praktyczne wskazówki, co trzeba zrobić analizując wybrany tekst biblijny. Podane zostały także wskazania, jak należy przeprowadzać egzegezę, czyli interpretację tekstów.
Część druga ukazuje główne założenia analizy narracyjnej (treść oraz sposób opowiadania). Ze względu na brak ustalonej terminologii w języku polskim Autor proponuje własne nazewnictwo retorycznych składników narracji.

Opracowanie jest niezwykle wartościowym wprowadzeniem w najważniejsze metody interpretacji Nowego Testamentu. Dla każdego, kto zajmuje się pracą naukową, stanowi nadzwyczaj wartościowe vademecum metod biblistycznych. Zapoznaje studentów teologii z metodyką pracy naukowej nad Biblią. Wszystkie osoby zainteresowane Pismem Świętym znajdą w książce cenne informacje na temat poznawania Bożego Objawienia.

Wielkimi zaletami publikacji są: przejrzystość prezentowanego materiału, klarowność prezentacji oraz aktualność informacji.


Omówienie autorskie (ks. prof. Roman Bartnicki, Rektor UKSW w latach 1996-2005)