ks. Roman Bartnicki

Ks. Roman Bartnicki, (ur. 28 lutego 1943), duchowny, profesor nauk teologicznych. Jeden z najwybitniejszych współczesnych biblistów polskich. Studia podjął w 1960 roku w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 roku. Kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologicznym (specjalności biblijnej), a następnie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Rektor UKSW w Warszawie i Dziekan Wydziału Teologii tej uczelni. Konsultor Sekcji Nauk Biblijnych przy Episkopacie Polski. Jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie metodologii Pisma Świętego (metody interpretacji).
 
ks. Roman Bartnicki, Kinga Kłósek
49,90 zł