Dušan Valábik

Dušan Valábik. Vyštudoval Anglický jazyk a Pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, po ukončení štúdií bol prijatý na postgraduálne štúdium v odbore Pedagogika. Publikuje práce so zameraním na emocionalizáciu vyučovania, neuropedagogiku a mozgovo-kompatibilné vyučovanie. V súčasnosti pracuje ako asistent na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, jeho práca sa zameriava na aplikovanie teoretických poznatkov, nadobudnutých počas doktorandského štúdia do praktického vyučovania anglického jazyka na univerzite a na sekundárnom stupni vzdelávania. Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patrí príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii v Paríži IANUA AD LINGUAS HOMINESQUE RESERATA II. pod názvom Mozgovo-kompatibilné vyučovanie cudzích jazykov.


Erich Petlák, Dušan Valábik, Jana Zajacová
21,00 zł