Zmarł ks. prof. Jerzy Chmiel, wybitny biblista polski, autor książki ”Trudne miejsca w Biblii”

ks. prof. Jerzy Chmiel

Zmarł ks. prof. Jerzy Chmiel
. 5 października 2015 roku obchodził swoje 80 urodziny. Wybitny biblista, tłumacz Księgi św. Jana i Apokalipsy, znawca judaizmu i zwojów z Qumran, długoletni wykładowca w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Autor książki "Trudne miejsca w Biblii".

Urodził się 5 października 1935 roku w Krakowie. Był jednym z najwybitniejszych biblistów polskich. Długoletni wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie a obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (1968 - 2013). Prorektor tej uczelni (1997-2001) i dwukrotnie Dziekan Wydziału Teologicznego a także Kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaizmu w PAT w Krakowie, w latach 1975-2009 roku; wykładowca egzegezy Starego i Nowego Testamentu, hermeneutyki biblijnej, teologii biblijnej i języka hebrajskiego. Członek PAN w Warszawie. Badacz i znawca Całunu Turyńskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 w Krakowie w Katedrze na Wawelu z rąk abp. Eugeniusza Baziaka (wspólnie z ks. Stanisławem Nowakiem, późniejszym Arcybiskupem, Metropolitą Częstochowy). Studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym (1961-1968). W latach 1961-1962 (przez rok równolegle do studiów teologicznych) studiował także na Rzymskiej Akademii Sztuk Pięknych, jednak - pod wpływem abp. Eugeniusza Baziaka - odstąpił od kierunku sztuk pięknych i w całości poświęcił się biblistyce. Kapelan Ojca Świętego. Prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego w latach 1977-1987. Od 1982 roku Redaktor Naczelny "Ruchu biblijno-liturgicznego" przekształconego w "Ruch Biblijny i Liturgiczny". Przez cały okres pracy na uczelni aż do 2013 roku mieszkał przy ul. św. Marka 10 w Krakowie. Autor ponad 500 prac naukowych z teologii biblijnej, egzegezy i syndonologii w wielu językach i w różnych publikacjach oraz 10 publikacji zwartych.
Jego maksymą, którą często powtarzał było łacińskie, bardzo głębokie i oryginalne” „ne quid nimis” – wszystkiego w życiu niechaj będzie w sam raz, nie za dużo i nie za mało.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 sierpnia 2016 roku w kościele akademickim św. Anny w Krakowie o godz. 10.00. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Kazanie wygłosił abp Stanisław Nowak. Ks. prof. Jerzy Chmiel spoczął na cmentarzu na Rakowicach.

więcej:
Zobacz 75-lecie urodzin
Zobacz 80-lecie urodzin