Zjazd Biblistów Polskich

W dniach 20-22 września 2023 roku odbył się coroczny zjazd biblistów polskich w Tarnowie.

Obecne na zebraniu Wydawnictwo PETRUS zaprezentowało także swój dorobek biblijny minionego roku 2022-2023. Wśród nich:

1.
Komentarz duchowy do Księgi Rodzaju (Rdz. 1 – 11)
2.
Komentarz duchowy do Ewangelii św. Jana
3.
Postacie Biblii w Koranie. Leksykon

4.
KONKORDANCJA WYRAZOWA KORANU - publikacja wydana 18 września 2023 na zjazd.
5.
Początki Kościoła
6.
Święta i uroczystości Izraelitów. LEKSYKON