Wystawa malarstwa bp. Jana Szkodonia

Na przełomie marca i kwietnia 2006 roku (23 III do 10 IV) odbyła się pierwsza wystawa malarstwa bp. Jana Szkodonia, biskupa diecezji krakowskiej. Wystawa odbyła się w Restauracji "Piwnica Wiślna 12" w Krakowie. Uroczyste otwarcie odbyło sie 27 marca. Wśród prezentujących malarstwo był też prof. Michał Rożek, historyk kultury, który powiedział: "Ewenementem jest, że biskup, uznawany przez wiernych za Arcykapłana, posiada swoje hobby i realizuje się także w sztuce poprzez malarstwo. Biskup Jan Szkodoń posiada swoją pasję i poza posługą biskupią urzeka Go piękno przyrody, w tym martwe natury, pejzaże i nie raz komponowane w Jego obrazach zabudowania wiejskie. W jakimś stopniu twórcza działalność księdza biskupa - aczkolwiek nie profesjonalna, ale mająca swoją nadwyraz estetyczną formę - zbliża Go do codzienności i do ludzi, wśród których pracuje". Pierwszą Wystawę, wernisaż obrazów bp. Jana Szkodonia zorganizował dr Paweł Piotrowski, obecnie dyrektor Wydawnictwa PETRUS.

zobacz też inne obrazy

Zobacz więcej
wystawa 3 (Galeria Lamellich, Kraków)
wystawa 2 (Miejska Galeria Sztuki, Zakopane)
wystawa 1 (Piwnica Wiślna 12, Kraków)
książki, w których zamieszczono obrazy bp. Jana Szkodonia (Singiel. Szczęście czy porażka, Refleksje o życiu)