Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozwijało się powoli w pobożności katolickiej, ale po dzień dzisiejszy nie straciło na aktualności. W naszych czasach przyczynił się niewątpliwie do tego Jan Paweł II, który od dzieciństwa uczestniczył w tym nabożeństwie. Niezapomniane pozostają Drogi Krzyżowe, które prowadził w Rzymie. Tuż przed śmiercią, nie mogąc już przewodzić ceremonii w rzymskim Koloseum, modlił się patrząc przez telewizję i trzymając w ręku wielki Krucyfiks. Niniejsza książka jest jakby symbolem ostatniej papieskiej Drogi Krzyżowej. Autorem jest człowiek, który jako wieloletni specjalista w marketingu wydawnictw katolickich odczuł potrzebę podzielenia się swoimi własnymi przemyśleniami. W ten sposób ceremonia Drogi Krzyżowej, nie zawsze zrozumiałej dla współczesnego wierzącego, staje się dialogiem z drugim człowiekiem i modlitwą z Ukrzyżowanym.