Droga Krzyżowa autorstwa Pawła Piotrowskiego ze wstępem Kardynała Stanisława Dziwisza jest osobistą refleksją teologa i specjalisty od marketingu wydawniczego. Autor posługuje się niebanalnym i tkliwym językiem, ale są to rozważania, które poruszają problemy słyszane tu i teraz w naszej rzeczywistości, nurtujące niejednego człowieka i szukającego odpowiedzi na pytania, stawiane mu przez otoczenie i sytuacje dnia codziennego. Autor w tych rozważaniach obnażył niejako samego siebie; swój sposób myślenia, który jest przepełniony tęsknotą za rzeczywistością, w której ważne jest takie słowo jak kontemplacja czy duchowość, ponieważ tylko poprzez głębokie przeżywanie Boga możemy do Niego dotrzeć, a przez Niego głębiej zrozumieć siebie i naszą obecność w świecie. Pojawiają się w tekście takie słowa, jak Kościół, grzech, moralność, ksiądz, łono matki, które Autor wymienia, ponieważ Go przejmują.