Nareszcie doczekałem się wznowienia

Wydanie książki Antoniego Gołubiewa jest godne szczególnego uznania dla Oficyny wydawniczej PETRUS. Dzisiejszy czytelnik przeżywa - jak sądzę - nie mniej wątpliwości w wierze i trudności w zrozumieniu podstawowych zasad chrześcijańskiej moralności jak (aniżeli) ten z lat wczesnych, powojennych, dla którego uznany, zasłużony autor pisał te książkę. Długo przed ukazaniem się Katechizmu Kościoła Katolickiego polski czytelnik otrzymał tu pogłębioną i przystępną wykładnię doktryny katolickiej - wykładnię, która swej prostocie, głębi i oryginalności niewątpliwie zainteresuje także czytelnika "stojącego z boku", podejrzliwego i niechętnego Kościołowi i głoszonej przezeń jego moralności.
Autor zwraca sie "po przyjacielsku" do jednego i drugiego z osobistym doświadczeniem religijnym, traktowanym tu jako "braterski dar", którym chce ich obu ubogacić.
To wspaniała lektura na każdy dzień!