Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski

fragment recenzji wydawniczej

Problematyka jakości życia stała się w ostatnich latach popularnym tematem rozpraw i poszukiwań badawczych w wielu dziedzinach nauki, szczególnie psychologii, medycyny, filozofii, socjologii, pedagogiki. Recenzowana książka „Wokół problemów jakości życia współczesnego człowieka” wpisuje się w nurt poszukiwania spójnych odpowiedzi na egzystencjalne pytania o jakość. Trudna jest odpowiedź na pytanie o „dobre życie” – jak sygnalizują redaktorzy we „Wstępie” – gdyż zależy ono od indywidualnych kryteriów wartościowania, a także od wielu obiektywnych wyznaczników. Mimo tego, autorzy publikacji podjęli te niełatwe rozważania z nadzieją, że zawarte na jej łamach treści rzucą nowe światło na kwestie zastane oraz będą stanowiły małą cegiełkę w budowaniu zwartej teorii jakości życia.
Temat pracy zbiorowej sygnalizuje, iż w publikacji podjęto jedynie aspekty tej wielowymiarowej problematyki. Ten zabieg pozwolił redaktorom i autorom książki uniknąć tzw. „przerostu formy nad treścią”, ogólnikowego potraktowania zagadnienia (…). Publikacja Wokół problemów jakości życia współczesnego człowiekajest napisana prostym i zrozumiałym językiem. Budzi do refleksji na wieloma problemami ludzkiego życia. Dużą jej zaletą jest ponadczasowa wartość i trafność zaprezentowanych w niej zagadnień. Jest ona skierowana do Czytelnika zainteresowanego problematyką jakości życia i jej różnorodnych uwarunkowań. Będzie stanowiła nieocenioną pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na wiele nurtujących, egzystencjalnych pytań. Proponuję opublikować pracę w obecnym kształcie.