Książka poświęcona jest próbie zebrania skąpych informacji o religii Słowian w kontekście podstawowych interpretacji dokonanych przez liczące się postaci polskiego życia naukowego. Książka napisana jest dobrym, przystępnym językiem (…). Autor nie ucieka od paraleli etnograficznych i własnych interpretacji spornych kwestii. Publikacja stanowi dobrą popularyzację tematu.