Katedra Katedr

Katedra na Wawelu z Ołtarzem Ojczyzny, relikwiami św. Królowej Jadwigi z grobami królów, wodzów i poetów, z wieloma pamiątkami religijnej i narodowej historii Polaków jest – jak wypowiedział to Jan Paweł II – niezwykłym fenomenem. Jeśli ktoś może popróbować zmierzyć się z nim, aby adekwatnie o nim opowiedzieć, nie gubiąc wielorakich i ważnych wątków, to profesor Michał Rożek z pewnością jest do tego zmagania odpowiednio przygotowany. Dlatego z niezwykłą satysfakcją bierzemy do ręki nową pozycje na temat Wawelskiej Katedry wydaną przez Wydawnictwo PETRUS.
            Najpierw szata zewnętrzna godna jest podjętej tematyki ze wspaniałym widokiem Katedry od strony Kaplicy Zygmuntowskiej i nieodparcie trafnymi słowami Jana Pawła II na twardych okładkach. Dopełnieniem są wspaniałe zdjęcia, których wiele, odbitych na kredowym papierze, znajduje się w tekście.
             W tej oprawie zewnętrznej z przyjemnością bierzemy do ręki tekst, który wprowadza w tajemnicę historyczną i teologiczną tego, co stanowi tak wielki nasz skarb narodowy.
            Historia Katedry opowiedziana jest z olbrzymią liczbą szczegółów obrazowanych cytatami z szeroko pojętej literatury przedmiotu, którą rozpoznać i wybrać mógł jedynie człowiek o wielkiej erudycji w zakresie problematyki, jaką przekazuje.
            Katedra jest nie tylko pomnikiem historycznym, ale w życiu religijnym, nie tylko diecezji, której jest kościołem biskupim, ale całego narodu, odegrała niepoślednią rolę, która również została ukazana w omawianej pozycji.
            Otrzymaliśmy więc wspaniały przewodnik, z którym możemy poznawać krakowską Katedrę, otrzymaliśmy także przewodnik, który prowadzi do poznania ducha Narodu i jego ukorzenia się przed Panem, który rządzi dziejami i poszczególnymi duszami ludzkimi.
            Z tego przewodnika trzeba koniecznie skorzystać, co dokona się z wielkim pożytkiem dla patriotycznego i religijnego ubogacenia każdego, kto weźmie tę książkę i przeczyta ją – koniecznie od deski do deski.