Najlepsza dla rodziców i nauczycieli

Interesująca publikacja, kompleksowo omawiająca zagadnienie kształtowania umiejętności manualnych dzieci w wieku przedszkolnym.
Temat został opracowany ze starannością - zarówno pod względem teorii opartej na literaturze przedmiotu, jak i praktyki – badań, ankiet i obserwacji przeprowadzonych przez autorkę. Lektura będzie z pewnością bardzo przydatna nauczycielom przedszkola, którzy zawarte w niej informacje i wnioski mogą odnieść do własnej pracy i jej efektów w porównaniu z pracą innych nauczycieli. Ułatwi ona wyciagnięcie wniosków dotyczących sposobów pracy z dziećmi, wykorzystywanych narzędzi i materiałów a także odpowiedniego doboru tematów prac i sposobów wspierania zainteresowania dzieci.
Oprócz kwestionariuszy dla nauczycieli i rodziców i ich wyników, autorka przedstawia niezwykle cenne protokoły z obserwacji pracy dzieci na zajęciach przedszkolnych. Opisane z niezwykłą dokładnością, stanowią świetny materiał poglądowy i porównawczy. Ta część książki może szczególnie zainteresować rodziców – mogą oni niejako poczuć się jak obserwatorzy w przedszkolu i wyciągnąć wnioski w odniesieniu do własnych pociech. Znajdą też w nich sugestie mogące wesprzeć rozwój manualny ich dzieci jak i pomysły na twórczą zabawę w domu.