Newralgiczne problemy kontynentu azjatyckiego

            Ks. Zwoliński w swej nowej książce wprowadza nas w newralgiczne problemy kontynentu azjatyckiego, które mają również poważne reperkusje w Europie, która wraz z Azją tworzy Eurazję.
            Azja w optyce tej pozycji to przede wszystkim kontynent, który stał się kolebką wielkich religii. Religie te tworzą często niezrozumiały dla nas świat, który tym bardziej staje się fascynujący, im mniej jest znany i bardziej odbiega od naszych przyzwyczajeń.
            Ten tajemniczy i fascynujący świat trzeba poznać, gdyż nie jest on tak daleko od nas, jak często o tym myślimy. W omawianej książce mamy okazje przypatrzeć się szeregu religii Wschodu, a są nimi: taoizm, konfucjanizm, hinduizm oraz jego sekty, buddyzm i także jego sekty. Te cztery podstawowe religie praktykowane są od wieków przez miliony ludzi, stworzyły zatem olbrzymi potencjał kulturowy, który przy powszechnej globalizacji, przy której świat staje się coraz bardziej jedną wioską, ma wielką siłę oddziaływania.
            Przenikanie Wschodu na Zachód nie jest sprawą nową, historycznej drodze tego oddziaływania poświęca Autor specjalny rozdział, opracowany bardzo starannie i zawierający niezwykle liczne informacje, pomagające także zrozumieć meandry europejskiej historii. Dokonany przegląd faktów w niejednym przypadku może pomóc nam otworzyć oczy i na nowo zobaczyć wiele spraw, które lekceważymy, a w rzeczywistości zasługują one na poważne potraktowanie z uwzględnieniem niebezpieczeństw, jakie w sobie zawierają. Jednym z wielu konkretnych przykładów jest problem jogi, szeroko omówiony na kartach książki, która z pewnością zasługuje na miano kopalni wiedzy.
            W kolejnych rozdziałach Autor omawia kilka fundamentalnych zagadnień związanych ze spotkaniem Wschodu i Zachodu. Jest to problem wschodniej medytacji, której sztuka reklamowana jest na całym świecie. Niebezpieczeństwo z tym związane zostało dostrzeżone przez Kongregację Nauki Wiary (kierowaną przez kard. J. Ratzingera, obecnego papieża), która w roku 1989 wydała dokument O niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, pouczający o właściwym traktowaniu nowinek, które mogą być zgubne dla wiary chrześcijańskiej. Czytając książkę ks. Zwolińskiego mamy doskonałą okazję poznać zasadnicze różnice pomiędzy religiami Wschodu, a chrześcijaństwem, które sprawiają, że szukanie wartości w religiach Wschodu musi przekreślić istotne wartości chrześcijaństwa.
            Nie znaczy to, że religie te trzeba potępiać, każda religia jest wielką sprawą i świadczy o niezbywalnej ludzkiej naturze, którą określa się jako homo religiosus, ale proponowane przez nie drogi, mogą całkowicie rozmijać się z drogami, jakie wytyczyło objawienie Boże stanowiące korzeń chrześcijaństwa.
            W dalszym ciągu Autor ustosunkowuje się do walk wschodnich, które bardzo słusznie nazywa sztukami walki na sprzedaż. Kolejnym tematem jest wegetarianizm, łączący się z zagadnieniami wschodniej ekologii i wschodniego zdrowia. Widzimy zatem, że krąg aktualnych zagadnień związanych z religiami Wschodu jest bardzo wszechstronny i wiąże się z problematyką Nowej Ery (New Age), o której z pewnością wartało by wiedzieć jak najwięcej, gdyż przychodzi ona do nas pod różnymi postaciami i może spowodować potężny zamęt w naszej wierze i praktycznym postępowaniu zgodnym z tą wiarą.
            Dlatego z wdzięcznością bierzemy do ręki omawianą książkę, możemy z niej nauczyć się wiele. Poznać przebogaty świat wschodniej kultury, budowany przez wielkie religie, a równocześnie zapoznać się ze zjawiskami, które wchodzą w nasze życie, wynikają z wpływów omawianych religii na naszą kulturę, wpływów mających jednak często negatywny charakter. Podziw dla kultury Wschodu nie może prowadzić nas do utraty tego, co bardziej wartościowe, piękne i prawdziwe.