Etyczne spojrzenie na samobójstwo

    Problematyka ta zawsze należała do najgoręcej dyskutowanych tematów, a w tej dyskusji wypowiadano bardzo różne opinie. W świecie współczesnym stanowiska w omawianej kwestii jeszcze bardziej się zróżnicowały i w pewien sposób spolaryzowały pod wpływem doświadczeń, jakie przyniósł ludzkości wiek dwudziesty, a także systemów filozoficznych i lansowanych modeli postępowania, które rozpowszechniane są w sposób, jakiego wcześniej ludzkość nie posiadała, a zdobyła go dzięki rozwojowi techniki. Dziś informacje obiegają świat z zawrotną prędkością, a głoszone opinie uzyskały moc nagłośnienia poprzez środki masowego przekazu, służące jednak najczęściej nie tyle informacji, co dezinformacji. Na rynku księgarskim pojawiło się nowe Wydawnictwo PETRUS, które z miejsca sięga po najwyższą półkę autorów i problematyki. Ksiądz profesor Tadeusz Ślipko to autorytet w dziedzinie etyki, a w szczególności w etycznych zagadnienia związanych z życiem i śmiercią.

    Wobec tej dezinformacji bardzo potrzebny jest jasny, pewnie wypowiedziany i do końca poszukujący prawdy głos, który mógłby być usłyszany i przyjęty przez każdego, do kogo przemawiają rozumowe i historyczne argumenty niezależne od uzasadnienia religijnego, wyprowadzonego z objawienia Bożego.

    Tu właśnie spotykamy się z etyką, którą uprawia ks. Ślipko, bazując na całej tradycji filozoficznej, która unikała skrajności i odpowiadała najistotniejszym prawdom odczytywanym przez człowieka. W swych rozwiązaniach etyka odnosząca się do problemu życia spotyka się z teologią moralną, ale w dojściu do tych rozwiązań pozostaje wolna od kierowania się czymś, co przekracza porządek naturalny.

    Dlatego tak pojęta etyka może i powinna trafić do każdego człowieka i może stać się platformą dyskusji uczciwie poszukujących prawdy.

    Z całej problematyki życia omawiana książka wybiera szczególne zagadnienie samobójstwa, które jest odebraniem życia sobie samemu. Obecnie problem ten ściśle wiąże się z zagadnieniem eutanazji, według etymologii dobrej śmierci, a w rzeczywistości przede wszystkim pomocy do samobójstwa udzielonej szczególnie przez tych, którzy powołani są do ochrony życia.

    Książka rozpoczyna się od historycznego przedstawienia poglądów dotyczących omawianego zagadnienia. Następuje potem analiza samobójstwa w świetle danych doświadczenia. Rozważany jest problem od strony socjologicznej, psychologicznej, etnologicznej i filozoficznej. Ten szeroki przegląd pozwala na sformułowanie pojęcia samobójstwa, które z kolei prowadzi do moralnej kwalifikacji samobójstwa i jej uzasadnienia. Autor ukazuje różne uzasadnienia moralnej oceny samobójstwa i omawia je krytycznie, aby na tym tle przedstawić własne rozwiązanie.

    Samobójstwo, które zostaje ocenione od strony moralnej, jest absolutnym złem, a bezpośrednie samobójstwo jest niedopuszczalne. Takie jednak stwierdzenie nie rozwiązuje wszystkich problemów, które wiążą się z samobójstwem, więc na końcu książki mamy jeszcze rozdział poświęcony zagadnieniom szczegółowym. Tu między innymi podjęty jest problem strajku głodowego i eutanazji.

    W całości otrzymujemy zwarte kompendium etycznej wiedzy i oceny samobójstwa, które będzie bardzo potrzebną pomocą w rozwiązywaniu trudnych i często pojawiających się problemów naszych osobistych i naszych bliźnich, którym możemy przekazać zdrową naukę o życiu i zakusach przeciw niemu.