Wstęp

Katedra na Wawelu jest jednym z najważniejszych miejsc w Polsce, w którym „zawiera się” historia Polski. Każdy szczegół znajdujący się w niej, zasługuje na szczególną uwagę.
To miejsce czcigodne i święte, bo tu spoczywają ludzie. To „żywa” historia Polski, bo jest to miejsce spoczynku wielkich ludzi związanych z historią Polski, Europy i świata, królów i książąt, dzięki którym dzisiejsza Polska jest taka, jaka jest. To także po części jest ich zasługą, że żyjemy w dzisiejszej Polsce, która ma takie a nie inne oblicze. Bez względu na to, jak zarządzali naszym krajem, ich życie, losy, słuszne i chybione decyzje, wygrane i przegrane wojny przeszły do historii Polski i świata.
I oto ukazuje się książka "Krakowska Katedra na Wawelu", niezwykle starannie edytorsko wydana. Z pewnością będzie bardzo praktyczna i użyteczna wszystkim, odwiedzającym Wzgórze Wawelskie i Katedrę na Wawelu, publikacja ze wszech miar potrzebna, bo opisująca historię Katedry. Każdy szczegół znajdujący się w niej, mający przede wszystkim duchową wartość historyczną oraz losy królów polskich jak i czcigodne miejsce, jakim jest Katedra na Wawelu, przyczyni się nie tylko do lepszej świadomości historii Polski i wrażliwości na nią polskich turystów odwiedzających Kraków i samych krakowian, ale też rozwoju intelektualnego wszystkich, którzy sięgną po nią, wszak nieznajomość historii Polski jest nieznajomością własnych korzeni i swojej tożsamości.