Użyteczność publikacji w nauczaniu języka polskiego


mgr Marta Zdanowska
nauczyciel języka polskiego
w VIII LO w Bielsku Białej

 

Słowo od nauczyciela języka polskiego

 

 

Cieszę się, że ukazuje się niniejsza książka na polskim rynku wydawniczym. Cieszę się zwłaszcza jako pedagog i nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym, jako pedagog i wychowawca młodych pokoleń Polaków i tych, którzy wchodzą w życie, dziś bardzo trudne życie nie tylko z punktu widzenia zdobywania dobrej pracy i pozycji w społeczeństwie czy choćby w środowisku, ale trudne moralnie i etycznie, ze względu na kwestionowanie podstawowych wartości moralnych i życia człowieka we współczesnym świecie, mierzącym się z rozmaitymi problemami etycznymi, stojącego przed wyborami, które mają często bardzo delikatną granicę wyznaczająca zachowanie człowieka w kategoriach dobra i zła, wyborami balansującymi na krawędzi dobra i zła, piękna, prawdy i fałszu. Potrzeba dużej wiedzy, którą szkoła stara się zapewnić, ale też mądrości życiowej, której nauka w szkole jest już co najmniej wątpliwa, bo uzależniona od serdecznego podejścia nauczyciela, jego światopoglądu, chęci formacji duchowej i bycia dla ucznia nie tylko nauczycielem wiedzy ale i mądrości życiowej, dobrych wyborów, stawania zawsze w obliczu tych trzech najważniejszych transcendentaliów, o których rozważał wybitny i współczesny filozof, ks. Józef Tischner: Dobra, Piękna i Prawdy.

Cieszę się, że ukazuje się książka, której problemy – poruszane przez wybitnego biblistę o międzynarodowym uznaniu, o. Tomasza Dąbka, benedyktyna tynieckiego – bardzo korelują z programem nauczania w Liceum Ogólnokształcącym i to nie tylko z lekcjami języka polskiego czy w jakimś stopniu też historii, ale przede wszystkim godziny wychowawczej i lekcji etyki.

Problemy stawiane przez młodzież dokładnie odpowiadają problemom poruszanym w książce, a pytania młodzieży są pytaniami stawianym przez Wydawcę, na które Autor zwięźle i rzeczowo, krótko i prosto, choć bez uproszczenia udziela wyczerpujących odpowiedzi. Dzięki temu książka staje się użyteczna nie tylko w domach, w rozmowach z młodzieżą czy indywidualnym studiowaniu Biblii, ale też jej użyteczność w szkole jest niekwestionowana, bo w jaki sposób pogodzić miłosierdzie Boże ze sprawiedliwością u Boga? A problem ten jest także problemem nauczyciela, który – w obliczu lichej wiedzy ucznia – jeśli chce być sprawiedliwy wpisze ocenę niedostateczną, jednak przy uwzględnieniu miłosierdzia postawi minus trzy. Nie może być JEDOCZEŚNIE sprawiedliwym i miłosiernym.

Pytania o kobiety, których zabrakło wśród apostołów czyż nie stawia Jezusa w gronie rasistów? Czy Bóg nie jest okrutny, skoro wymordował wszystkie dzieci pierworodne tylko dlatego, że Faraon nie chciał wypuścić izraelitów z Ziemi Egipskiej? Czy Bóg musi doświadczać ludzi cierpieniem, bólem i śmiercią, skoro ich kocha? Co to za Bóg??

Te i inne pytania stawiane przez młodzież na każdym etapie rozwoju intelektualnego w szkole a także na godzinach wychowawczych świadczą o tym, że potrzebna jest taka książka, która pomoże nauczycielom i wychowawcom a w sposób bezpośredni rodzicom uporządkować te wiedze z zakresu szeroko rozumianej kultury człowieka i jego religijności. Poznać mentalność kultury semickiej i kontekst powstawania poszczególnych ksiąg Pisma Świętego, historię literacką Biblii a nade wszystko uczyć się życia, czcić rodziców, szanować ludzi, dbać o dobro wspólne, zdobywać wiedzę, nie kraść, nie zabijać, być dobrym i uczciwym, bo niczego złego Biblia nie uczy, uczy „jedynie” życia i tego jak być dobrym człowiekiem, a to „jedynie” to „aż”.