Zo srdca do srdca

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
120 (kreda)
Oprawa:
Twarda
Wymiary:
130x190
ISBN:
978-83-7720-592-1
Rodzaj publikacji:
książka

  • 20,00 zł
  • Nakład wyczerpany

Myšlienky zrodené v kňazskom srdci pomocného biskupa krakovskej arcidiecézy oblečené do básnického literárneho rúcha sú vysielané do sŕdc ľudí, aby im pomohli spoznávať Božie tajomstvá prítomné v udalostiach narodenia, umučenia, smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána, Ježiša Krista. Charakteristické pre myšlienky, ktoré sú tu obsiahnuté, je nadviazanie na konkrétnosti spojené s rozjímaním nad tajomstvami známymi z Biblie.  Tento konkrét je použitý na to, aby pomohol v básnickej meditácii, ktorá má vždy viesť k životným rozhodnutiam potrebným pre prehĺbenie života s Bohom a v Bohu.

V knihe sú použité obrazy, ktoré namaľoval biskup Ján Škodoň, autor knihy.
ks. prof. Tomasz Jelonek


Biskup Ján Szkodoň
(nar. 1946), doktor teológie. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1970 z rúk kardinála Karola Wojtylu. V roku 1988 sa stal pomocným biskupom krakovskej arcidiecézy. Je autorom mnohých cenených publikácií z oblasti duchovnosti ako aj z oblasti rodinného života. Jeho záľubou je maľovanie – maľuje krajinky, zátišia, kostoly, pašiové motívy. Jeho práce sa tešia neobyčajnému záujmu.