Tadeusz Ślipko SJ

Wielcy Ludzie Nauki i Kultury

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
378
Wymiary:
130x190
ISBN:
978-83-7720-356-9
Rodzaj publikacji:
książka

  • 33,00 zł
  • Nakład wyczerpany

Ks. Tadeusz Ślipko należy do najwybitniejszych polskich etyków XX wieku. W moim przekonaniu jest w tym gronie postacią najwybitniejszą. Główne jego zasługi w dziedzinie etyki są następujące:

1)  Opracowanie i wydanie – po raz pierwszy w języku polskim – publikacji obejmujących całokształt etyki filozoficznej, a więc zarówno etyki ogólnej, która miała 5 wydań, jak i etyki szczegółowej, tak indywidualnej (osobowej), jak i społecznej.

2) Etyka w jego ujęciu posiada kilka cech nowatorskich. Jeśli chce się ją scharakteryzować najogólniej, to można ją nazwać „wersją aksjonomiczną” etyki chrześcijańskiej. Oznacza to, że kładzie ona duży nacisk na rolę wartości w strukturze porządku moralnego. W porządku tym chodzi o rozwój i doskonalenie się osoby ludzkiej.

3)   Jako pierwszy w polskiej literaturze filozoficzno-etycznej obszernie rozpracował problematykę bioetyczną, która – wraz z rozwojem nauk biologicznych i medycznych – stawała się coraz bardziej aktualna. Uczynił to w dziele Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki (Warszawa 1978, Kraków 19942). Ponowił zaś w książkach Za czy przeciw życiu (Kraków 1992), Bioetyka. Najważniejsze problemy (Kraków 2009) oraz Aborcja (Kraków 2010). Był więc w Polsce pionierem tak aktualnej obecnie refleksji bioetycznej.

4)    Wydał też gruntowne prace na temat samobójstwa, kary śmierci, obrony sekretu oraz etyki ekologicznej.

5)   Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza to, że w swych pracach przywiązywał wielką wagę do zagadnień metodycznych i metodologicznych. W związku z tym rozwinął oraz pogłębił metodologię, zwłaszcza etyki, co – jak wiadomo – ma kluczowe znaczenie dla każdej dyscypliny wiedzy, a szczególnie dla dyskursu etycznego i uzasadniania jego wniosków.

 
ks. prof. Roman Darowski SJZobacz również:
Jan Galarowicz
0,00 zł
Tadeusz Ślipko (SJ)
23,00 zł
ks. Andrzej Muszala, ks. Marek Starowieyski, Tadeusz Ślipko (SJ)
39,00 zł
Tadeusz Ślipko (SJ)
65,00 zł
Tadeusz Ślipko (SJ)
29,00 zł
Tadeusz Ślipko (SJ)
45,00 zł