Prawno - administracyjne uwarunkowania wykonywania zawodu farmaceuty

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
390
Oprawa:
Miękka
Wymiary:
152x240
ISBN:
978-83-7720-622-5
Rodzaj publikacji:
książka

Data premiery:
2021-05-31

"Monografia stanie się zapewne przedmiotem dyskusji naukowej oraz przyczynkiem do rozwoju badań nad prawno - administracyjnymi kwestiami tworzenia i funkcjonowania prawa aptecznego w Polsce. Opracowanie może być również cenną pomocą dydaktyczną dla studentów kierunków związanych z dyscypliną nauk prawnych, a także studentów kierunków związanych z dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu”.

prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.

 

 

"(…) jest jednym z pierwszych całościowych opracowań problematyki obszaru wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce. (…). Książka ma wysoką wartość merytoryczną, przedstawia bieżący stan wiedzy i opiera się na aktualnej bibliografii. Opracowanie jest nowością na rynku wydawniczym w Polsce w zakresie prac z dziedziny prawa w obszarze zawodu farmaceuty”.

 

dr hab. Mariola Drozd (prof. UM w Lublinie)

Zakład Etyki i Prawa Medycznego Katedry Medycyny Społecznej

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne

Uniwersytet Medyczny w Lublinie