Ochrana migrujúcich detí a ich sociálna integrácia

Ochrona dzieci migrantów i ich integracja społeczna

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
218
Oprawa:
miękka
Wymiary:
145x200
ISBN:
978-83-7720-663-8
Rodzaj publikacji:
książka


Deti sú zraniteľné voči násiliu a zneužívaniu, voči prevádzačom a sú vystavené zotročovaniu a obchodovaniu s ľuďmi. Ako sociálni a vedeckí pracovníci vnímame potrebu ich ochrany, nakoľko práva dieťaťa sú ukotvené v Dohovore o právach dieťaťa (1989), ktorý je najúplnejším vyhlásením o právach dieťaťa, aké bolo kedy vypracované. Vedecká monografia sa zameriava na tri základné okruhy, ktoré súvisia s ochranou migrujúcich detí. V prvej časti sa zaoberá tým, ako medzinárodné dokumenty a medzinárodné právo chránia migrujúce deti. Následne hovorí o deťoch v pohybe, kde sú zahrnuté všetky migrujúce deti, bez ohľadu na ich sociálny, migračný status alebo postavenie. Popisuje vybrané štatistické a dátové modely, ktoré slúžia na celosvetový ako aj národný zber dát a spôsoby ich zberu. Prináša prehľad o zaužívaných postupoch, nástrojoch a práci medzinárodného spoločenstva v oblasti ľudských práv, ochrany práv dieťaťa, práce s rizikovými skupinami detí, včasnej intervencii, podporných programoch a následnej sociálnej integrácii s reflektovaním najlepšieho záujmu dieťaťa.