Jan Paweł II i komunikacja społeczna

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
350
Oprawa:
Twarda
Wymiary:
130x190
ISBN:
978-83-7720-527-3
Rodzaj publikacji:
książka

Data premiery:
2021-01-29

Autorzy pracy, w większości świeccy, proponują czytelnikowi wielorakie spojrzenie na Jana Pawła II, które ma szerzej otwierać oczy i umysł odbiorcy, inspirować go do dalszego wędrowania przez życie z miłością do Boga i bliźniego. Praca napisana jest pięknym polskim językiem, bez niepotrzebnych naleciałości metajęzyka naukowego. Czyta się ją z wielką przyjemnością. Istotnym jej walorem naukowym i poznawczym jest bogactwo i obszerność źródeł, z których korzystają autorzy. Wskazują oni zgodnie, że o fenomenie tego dorobku decyduje świeżość rozpoznań świata, jego bardzo konkretne i wyraziste obrazowanie, mimo całej  jego złożoności, które odnieść można do współczesnej - jakże zróżnicowanej religijnie, kulturowo, społecznie i zwielokrotnionej medialnie - rzeczywistości. Analizowane po latach wystąpienia i teksty Jana Pawła II nic nie tracą ze swego religijnego i intelektualnego potencjału, dotyczą bowiem najistotniejszych cech kondycji współczesnego człowieka. Można po nie sięgać i nasycać się nimi, bo są one bardzo dobrym świadectwem życia duchowego i społecznego, z całą gamą  dynamicznych relacji międzyludzkich, często rozdartych głębokimi konfliktami moralnymi.

 

prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk
Uniwersytet Warszawski


 
Prezentowana książka znakomicie wpisuje się w cykl przedsięwzięć związanych z setną rocznicą urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, jawi się przy tym jako wyjątkowo aktualna (nie może być inaczej, skoro wspólnym mianownikiem wszystkich zaprezentowanych tu tekstów jest postrzegana z różnych perspektyw komunikacja). Wysoko należy ocenić umiejętne rozłożenie akcentów tematycznych (gratulacje dla Redaktorów!) oraz zaproszenie do grona autorów badaczy o świetnej renomie z dużych ośrodków naukowych (Kraków, Warszawa, Lublin, Katowice),  przedstawicieli kilku pokoleń ludzi nauki (od doktorantów po profesorów zwyczajnych),  a przy tym reprezentantów różnych dyscyplin naukowych, w ich zaś ramach – różnych specjalności.  Bardzo dobrym posunięciem jest poszerzenie tomu o teksty napisane z innej niż naukowa perspektywy (np. refleksje dziennikarzy i edytora).  Dla wszystkich, których interesują życie i dzieło św.  Jana Pawła II, lektura obowiązkowa. Książkę pt. Jan Paweł II i komunikacja społeczna z pełnym przekonaniem rekomenduję do druku.

 

prof. UPJPII dr hab. Krzysztof Gajdka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie