Homo et Societas. Wokół Pracy Socjalnej (nr 3)

Rocznik naukowy UP im. KEN w Krakowie

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2019
Wymiary:
168x240
ISBN:
ISSN 2543-6104
Rodzaj publikacji:
Czasopismo/Rocznik naukowy


Oddajemy w ręce czytelnika trzeci numer Homo et Societas. Wokół Pracy Socjalnej, wydawany przez Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Numer 3/2018 porusza problematykę dotyczącą pracy z klientem, zarówno w aspekcie etycznym - jako relację z osobą, jak i w kontekście współczesnych problemów z jakimi musi uporać się system pomocy społecznej. Można tu wskazać nie tylko typowe sytuacje skutkujące wykluczeniem i marginalizacją jak np. pozbawienie wolności lecz także zjawiska nowe jak choćby wykluczenie cyfrowe, rola polityki czy wpływ sekt religijnych.

Homo et Societas jest czasopismem interdyscyplinarnym lokującym się w obszarze nauk o polityce i administracji, socjologii i pedagogiki. Poruszana w nim problematyka dotyczy zarówno szeroko rozumianej pracy socjalnej, jak i wielowymiarowej analizy kwestii i problemów społecznych, takich jak wykluczenie, zadania polityki społecznej i sposoby jej realizacji, służby społeczne i ich problemy, klienci pomocy społecznej i bariery, jakie napotykają.

Redakcja zaprasza do współpracy wszystkich naukowców pragnących podzielić się praktyczną i teoretyczną refleksją badawczą.


Omówienie pierwszego numeru, inaugurującego Rocznik "Homo et Societas" - dr Marek Banach