Homo et Societas. Wokół Pracy Socjalnej (nr 2)

Rocznik naukowy UP im. KEN w Krakowie

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
154
Wymiary:
168x240
ISBN:
ISSN 2543-6104
Rodzaj publikacji:
Czasopismo/Rocznik naukowy

  • 25,00 zł
  • Nakład wyczerpany

Drugi numer rocznika naukowego - Homo et Societas. Wokół Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – porusza tematykę szeroko rozumianej pracy socjalnej.

Numer 2/2017 koncentruje się wokół rozwiązań dotyczących współpracy w obszarze pracy socjalnej oraz działalności różnych instytucji i organizacji społecznych działających zarówno w Polsce jak i na świecie na rzecz klienta pomocy społecznej oraz pracownika socjalnego. Prezentujemy rozwiązania dotyczące pracy z drugim człowiekiem odnosząc się do stosowania prawa, terapii, psychoterapii, superwizji, ról zawodowych pełnionych przez osoby pracujące bezpośrednio z klientem.

W kolejnych numerach pragniemy prezentować szeroką panoramę problemów i kwestii społecznych pojawiających się w przestrzeni funkcjonowania człowieka, grup i instytucji. Redakcja zainteresowana jest tekstami naukowymi, badawczymi i naukowo-praktycznymi poruszającymi w swoich koncepcjach zagadnienia związane z pracą socjalną, osobami zagrożonymi marginalizacją i wykluczeniem społecznym jako klientami pomocy społecznej, pracownikami służb społecznych, barierami ograniczającymi partycypację człowieka w życiu zawodowym, społecznym i kulturowym.

Zapraszamy do współpracy teoretyków i praktyków pracy socjalnej oraz publikowania swoich prac na łamach rocznika naukowego Homo et Societas. Wokół Pracy Socjalej.