Determinanty profesjonalnego rozwoju zawodowego nauczycieli.

Studium porównawcze polsko - amerykańskie

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
200
Oprawa:
Twarda
Wymiary:
152x240
ISBN:
978-83-7720-602-7
Rodzaj publikacji:
książka


Autorka przedstawia w sposób porównawczy kulturowo społeczne uwarunkowania profesjonalnego rozwoju zawodowego nauczycieli. Wskazuje różnice występujące w regulacjach prawnych polityk edukacyjnych Polski, Portugalii, USA i Japonii oraz analizuje sposoby dążenia do własnego profesjonalnego rozwoju zawodowego nauczycieli pod wpływem określonej kultury.  Przedmiotem rozważań są oczekiwania poszczególnych krajów wobec nauczycieli, sposoby wspierania ich w rozwoju, status w polskim, portugalskim, amerykańskim i japońskim systemie edukacji. W kontekście tych uwarunkowań autorka ukazuje podobieństwa i różnice w sposobach rozwijania przez nauczycieli swojej tożsamości zawodowej.